Trening wokalny

Droga do znalezienia swojego własnego głosu dla każdego
wygląda inaczej. Swoją podróż zaczęłam już w wieku 7 lat
i trwa ona do dzisiaj. Oprócz śpiewu klasycznego
wykonywałam też pop, rock, jazz, czy muzykę bałkańską.

W 2014 r. ukończyłam studia magisterskie na Wydziale
Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im I. J. W Poznaniu.

W 2021 r. zdobyłam certyfikat konsultanta kryzysowego
w Instytucie Pozytywnej Terapii Kryzysu dr E. Kluski-Łabuz.
To pozwala mi na głębsze zrozumienie psychiki człowieka
i profesjonalne podejście do problemów takich jak trema,
ciągłe poddawanie się ocenie innych czy wypalenie zawodowe.

W 2022 r. rozpoczęłam szkolenia w Stowarzyszeniu
Pedagogów Wokalnych „Natural Voice Perfection”.
Prowadzę zajęcia indywidualne i online.
Zachęcam do kontaktu drogą mailową.